Máy cưa đĩa

Là dòng máy cắt phôi thanh, phôi cây thành đoạn và sử dụng đĩa cắt bằng kim loại. Máy có thể dùng loại vận hành bằng tay hay bằng CNC đạt độ chính xác, năng suất và hiệu quả rất cao.