Máy cưa lọng

Là dòng máy dùng cắt phôi tấm lớn thành các tấm nhỏ sử dụng lưỡi cắt là băng kim loại kiểu tròn với các me được mở về 2 phía chạy trên 2 bánh đà. Băng kim loại làm lưỡi cắt nằm đứng và vuông góc với tấm phôi.