Máy tách từ và bộ lọc giấy kết hợp UNI MAGNETIC
  Máy tách từ và bộ lọc giấy kết hợp UNI MAGNETIC
  Máy tách từ và bộ lọc giấy kết hợp UNI MAGNETIC
  Phụ kiện,
  UNIMAGNETIC

  Máy tách từ và bộ lọc giấy kết hợp UNI MAGNETIC:

  Sử dụng cho cả kim loại đen và kim loại màu.
  - Hiệu quả lọc dựa vào độ chính xác giấy. Sử dụng 50, 30 hoặc 15.
  - Không phù hợp với gia công hạng nặng vì tiêu hao giấy.
  - Lọc thô phoi trong chất làm mát có từ tính sau đó lọc tinh tạp chất với giấy sẽ tiết kiệm giấy và tăng độ chính xác lọc.

  - Liên hệ: 0836.029.594

  Liên hệ tư vấn
  Sản phẩm hết hàng

  Sản Phẩm Liên Quan